Regularny backup konfiguracji jest kluczowym elementem, który wpływa na poprawę bezpieczeństwa i stabilności nie tylko urządzeń sieciowych, ale również innych systemów. Każdy administrator powinien zobowiązać się do regularnego wykonywania kopii zapasowych, a także systematycznego testowania ich odtwarzania.